tour

Dịch vụ Fast-track hạng Ưu tiên

Mô tả
Dịch vụ đón: Nhân viên của SIS sẽ đón bạn khi bạn xuống máy bay (bước đầu tiên vào khu vực xuất nhập cảnh), sau đó sẽ đưa bạn qua khu vực hải quan và nhập cảnh dưới dạng ưu tiên. Song, bạn sẽ được hỗ trợ lấy hành lý và nhân viên của SIS sẽ dẫn bạn ra khỏi nhà ga để gặp hướng dẫn viên của bạn ở bên ngoài.
Bao gồm
Ưu tiên các dịch vụ như: - Lối ưu tiên tại khu vực xuất nhập cảnh (quầy Visa, hộ chiếu) - Hỗ trợ lấy hành lý

Tiện nghi