Liên hệ

Địa chỉ văn phòng chính

PACKEXIM, Ng. 15 Đ. An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại liên hệ

Máy bàn: (+84 4) 35622733

Di động: (+84) 9 13248542

Địa chỉ Email

info@allasiavacation.com