tour

Dịch vụ Thủ tục nối chuyến (Nội địa - Quốc tế/ Quốc tế - Nội địa)

Mô tả
Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm thủ tục check in cho chuyến bay tiếp theo và đi qua quầy nhập cảnh một cách dễ dàng
Bao gồm
- Hỗ trợ các chặng bay nối chuyến - Hỗ trợ làm thủ tục quá cảnh

Tiện nghi