tour

Fast-track nối chuyến (Quá cảnh quốc tế - Quốc tế)

Mô tả
Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm thủ tục check in cho chuyến bay tiếp theo và đi qua quầy nhập cảnh một cách dễ dàng
Bao gồm
- Hỗ trợ các chặng bay nối chuyến - Hỗ trợ làm thủ tục quá cảnh

Tiện nghi