Có phải các doanh nghiệp lữ hành nên quan tâm hơn tới việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm trong thời buổi hiện nay?

Có phải các doanh nghiệp lữ hành nên quan tâm hơn tới việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm trong thời buổi hiện nay?

Khi xã hội ngày càng phát triển thì con người ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của môi trường và việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với một ngành phát triển và kinh doanh chủ yếu dựa trên tài nguyên môi trường như du lịch thì việc bảo vệ và gìn giữ nó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy hãy cùng SIS Việt Nam tìm hiểu sản phẩm du lịch có trách nhiệm là gì nhé!

Sản phẩm du lịch có trách nhiệm

Một sản phẩm du lịch đối với người đi du lịch là sự tổng hợp của những trải nghiệm có được trong suốt kỳ nghỉ, trong đó có thể bao gồm các yếu tố như nơi lưu trú, nhà hàng, các điểm hấp dẫn văn hóa và tự nhiên cùng các lễ hội và sự kiện. Theo UNEP, mọi sản phẩm du lịch bao gồm ba thành tố:

1.Sự trải nghiệm: Lễ hội, các sự kiện và hoạt động cộng đồng, ẩm thực và giải trí, mua sắm, an toàn, dịch vụ

2.Cảm xúc: Các nguồn lực về con người, văn hóa và lịch sử, lòng hiếu khách

3.Vật chất: Cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, nơi lưu trú, nhà hàng

Các điểm hấp dẫn trong sản phẩm du lịch có thể bao gồm các yếu tố thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa, môi trường nhân tạo và người dân tại các điểm đến, cũng như các hoạt động như leo núi, chèo thuyền và tham gia một khóa học nấu ăn. Chính vì vậy, phát triển sản phẩm du lịch là quá trình phát triển những tài sản của một điểm đến thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm. Quá trình đó phản ánh nhu cầu thư giãn, giải trí của khách du lịch.

Xây dựng sản phẩm du lịch có trách nhiệm tức là đảm bảo các sản phẩm du lịch được xây dựng không chỉ tồn tại được và mang lại các giá trị về kinh tế (và các lợi ích được chia sẻ một cách công bằng) mà các sản phẩm này còn phải giảm thiểu các tác động tiêu cực tới xã hội và môi trường, và tăng cường các tác động tích cực liên quan. Các sản phẩm này cũng yêu cầu tập trung vào việc khuyến khích các nhóm có liên quan đưa ra được những hành động rõ ràng, khả thi mà các nhóm đó có thể đảm nhận trách nhiệm và cùng làm việc để đạt được kết quả có lợi chung, đó là hướng tới “du lịch có trách nhiệm”.

Tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm

Hoạt động và xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên triết lý “du lịch bền vững”, SIS Việt Nam luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm, đó là:

  • Tối đa hóa các lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương
  • Giảm thiểu các tác động có hại đến các di sản văn hóa và thiên nhiên
  • Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường

Gợi ý về phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm

Dưới đây là một số gợi ý của SIS cho bạn để phát triển các ý tưởng kinh doanh du lịch có trách nhiệm:

  • Sản phẩm giải trí và thư giãn: Kích thích tiêu dùng tại địa phương, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp bản địa, cũng như cung cấp cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
  • Mạo hiểm: Thông thường đòi hỏi các thiết bị đặc biệt và sự hỗ trợ địa phương thông qua hướng dẫn được đào tạo.
  • Sản phẩm giáo dục: Đòi hỏi sự chuyên môn hóa đối với sản phẩm, dịch vụ, và cung cấp thông tin. Ngày càng phổ biến đối với một số phân khúc thị trường, những sản phẩm đó cũng đóng góp vào sự phát triển bền vững và tạo cơ hội hiểu biết cho người dân địa phương và khả năng làm hướng dẫn hoặc phiên dịch chuyên biệt.
  • Sản phẩm văn hóa: Cung cấp cơ hội để khuyến khích người dân địa phương bởi họ chính là chủ sở hữu và biểu diễn các sản phẩm đó (ví dụ: các sản phẩm thủ công, biểu diễn văn hóa, hướng dẫn địa phương).
  • Sản phẩm thiên nhiên: Các hoạt động trong môi trường tự nhiên; cung cấp cơ hội thu nhập bằng các dịch vụ như hướng dẫn du lịch.

Các yếu tố khác cần cân nhắc bao gồm sự quan tâm tới sản phẩm được xác định trong chiến lược quảng bá trong nước và khu vực, hiểu biết về ưu điểm của các điểm đến và phát triển một thương hiệu, sản phẩm đặc trưng, sự quan tâm tới các xu hướng nội địa và quốc tế có thể dự báo về sự thay đổi trong tương lai và cơ hội phát triển sản phẩm; sự quan tâm tới các điểm đến cạnh tranh trong khu vực.